panelarrow

Christendemocraat.nl

Voor CDA'ers met visie

uitsnede Hidde Boersma

G500 strijdt voor solidariteit tussen generaties – Hidde Boersma

Nederland mag dan vroegtijdig gestrand zijn op het EK, het betekent niet dat de kleur oranje uit het straatbeeld is verdwenen. Integendeel, uw verkiezingscongres op vrijdag en zaterdag zal oranje kleuren door de aanwezigheid van honderden jongeren van de G500,  het initiatief van Sywert van Lienden om de politiek te verjongen en om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Wij als G500 leden zullen contact zoeken en de verbinding aangaan met u als CDA-lid om u te overtuigen van onze plannen. Wij hopen zo samen met u  het CDA-programma nog toekomstgerichter te maken dan het al is, met een nog eerlijkere verdeling van de kosten tussen generaties.

G500 spreekt daarbij een van de belangrijkste peilers aan van het CDA: rentmeesterschap, het idee dat wij de aarde te leen hebben van onze kinderen. Het is de basis van de christendemocratie: de huidige generatie heeft de wereld slechts in beheer en moet er voor zorgen dat het in goede staat wordt doorgegeven aan de volgende generaties.

Maar in het huidige politieke discours lijkt rentmeesterschap niet al te populair. Te vaak worden op dit moment kosten doorgeschoven naar de volgende generaties in plaats van dat er maatregelen worden genomen om de lasten eerlijk te verdelen tussen jong en oud. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pensioenen, die door de veranderende bevolkingssamenstelling in de toekomst onbetaalbaar worden. Het geldt voor de zorg, die uit zijn voegen barst. Maar het geldt ook voor duurzame ontwikkeling. Nederland bungelt onderaan in de overgang van fossiele naar duurzame grondstoffen, waardoor de aarde uitgeput raakt en niet in goede staat wordt doorgegeven. Dat alles gecombineerd met een uitdijende staatschuld maakt dat de druk op de schouders van de volgende generaties groter en groter wordt.

Het is tijd om daar verandering in te brengen! G500 gaat de congressen af van de drie middenpartijen – het CDA, de VVD en de PvdA – om de programma’s toekomstbestendiger te maken. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben bijna altijd minstens 2 van die 3 partijen in de coalitie gezeten en wij zijn er van overtuigd dat als we iets willen we veranderen we bij deze partijen moeten zijn. De basis van onze doelstelling is verwoord in een tienpuntenplan waarin we op tien belangrijke gebieden, van onderwijs tot zorg en van arbeidsmarkt tot woningmarkt, ideeën hebben hoe het beter kan.

Het betekent dat we naar het VVD-congres gaan om de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen, terwijl we bij de PvdA de betaalbaarheid van de zorg onderwerp van gesprek maken. Het betekent ook dat we bij de sociaaldemocraten de flexibilisering van de arbeidsmarkt op tafel leggen, terwijl we de liberalen willen overtuigen dat ze wel een extra scheutje duurzaamheid kunnen gebruiken. Waar gaan we het bij het CDA over hebben dit weekend? In ieder geval over de pensioenen. Volgens ons moet iedereen pensioen kunnen opbouwen en moeten pensioenfondsen los staan van het arbeidscontract dat je hebt of de sector waar je in werkt. Daarom willen wij graag inbouwen dat het mogelijk is om te switchen van pensioenfonds. Dat geeft werkenden meer controle over hun eigen pensioen. Ook de financiering van ons pensioen moet anders. Op dit moment vloeit er geld van jong naar oud en van arm naar rijk. Dat moet anders, en daarom willen wij graag met u in discussie over het afschaffen van de doorsneepremie.

Voort zullen we ook bij het CDA-congres de uit de hand lopende kosten van de zorg en de mogelijke oplossingen daarvoor ter sprake brengen en willen we het hebben over investeringen in onderwijs.

Kortom, ziet u iets jongs en oranjes het aankomend weekend? Spreek ons aan en ga met ons in discussie! Wij hebben er zin in!

Hidde Boersma is wetenschapsjournalist. Daarnaast is hij betrokken bij de G500.

Reactiemogelijkheid is gesloten.