panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & visionair

ISIS-vlaggen-thumb

27-augustus-2014
Reageer!

VRIJHEID IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID: DE WEERBARE DEMOCRATIE

De Nederlandse samenleving wordt rechtstreeks geraakt door de wandaden van IS(IS). Aanhangers van deze terreurgroep demonstreren in de grote steden openlijk voor het afschaffen van onze vrije, pluriforme samenleving. Vanuit Nederland, een land met volop gewetens- en geloofsvrijheid, reizen zij af naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. In Nederland bestaat alle vrijheid voor zowel vrijzinnigheid als orthodoxie, maar de vaak jonge ISIS-aanhangers kiezen voor de barbarij in de woestijn. De oorzaken van radicalisering lijken divers: sociaaleconomische achterstanden, gevoelens van vervreemding, jihadistische propaganda via het internet, maar ook het op theologische gronden afwijzen van de Nederlandse samenleving.
Lees verder

uitsnede Maarten Neuteboom

20-augustus-2014
Reageer!

EEN CONFEDERALE UITWEG UIT DE CRISÉS VAN EUROPA? – MAARTEN NEUTEBOOM

Begin mei mocht ik deelnemen aan een Europees verkiezingsdebat. De leiding van de discussie tussen politici en academici lag die avond in nog jonge, maar goede handen. Twee eindexamenleerlingen van het Atheneum, Jurian van der Bijl en Maurits Potappel, hadden een scriptie geschreven over Europa en organiseerden daarom dit debat. Zij hadden zich daarbij onder meer laten inspireren door de Franse geleerde Rémi Brague, die een mooi boek heeft gewijd aan de Europese cultuur. In dat boek, Europa, de Romeinse weg, laat Brague zien dat de Europese cultuur excentrisch, is omdat ze steunt op het erfgoed van Grieken en joden. Hij noemt dat de Romeinse weg, omdat de Romeinen bij uitstek wisten dat zij aan andere culturen schatplichtig waren. Deze weg is verder bewandeld en vormgegeven door het christendom.
Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

13-augustus-2014
Reageer!

Column: Zwevende lifters en liftende kiezers – Frank van den Heuvel

In Canada lift een robot van de oostkust naar de westkust. Het is een wetenschappelijk experiment. Dat deed me denken aan een recente ervaring die ik onlangs had toen mijn vrouw en ik door Italië reden en twee lifters zagen. We namen ze niet mee. Nu was de auto ook volgepakt, maar toch. Ik vroeg mijn vrouw of ze de lifters niet vertrouwde. En inderdaad hadden we beide een minder goed gevoel bij het meenemen van een lifter. ‘Ik zou ook niet graag zien dat onze kinderen zouden liften’, zei mijn vrouw. Dat is interessant: de chauffeur vertrouwt de lifter niet en de lifter vertrouwt de chauffeur niet. Zie daar een groot dilemma in onze samenleving. Lees verder

Jan Schinkelshoek

29-juli-2014
Reageer!

Column: Uitgeregeerd? – Jan Schinkelshoek

Uitgeregeerd? Is Rutte II uitgeregeerd? Het is een wonderlijke, onwerkelijke discussie waar ‘Den Haag’ zich tegen het einde van het politieke seizoen 2013-2014 in vastgebeten heeft.

Maar zoals aan de rand van de Hofvijver wel vaker het geval is, gaat het zelden waar het over gaat. Er zal niemand zijn die beweert dat de problemen onder de knie zijn, alles op rolletjes loopt, de bevolking rustig kan gaan slapen en het kabinet naar huis mag. Lees verder

ibrahimuitsnede

22-juli-2014
Reageer!

Column: Negen punten voor Israël-Palestina – Ibrahim Wijbenga

Met de inval in de Gazastrook is het dieptepunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict bereikt. Alle afspraken in de door de VS, EU, Rusland en VN in 2002 geformuleerde Road Map zijn door Israël in één klap weggevaagd. De vestiging van een Palestijnse staat naast Israël op basis van de grenzen van 1967 is verder weg dan ooit. Daarmee zijn ook de poten weggevaagd onder het in 2003 geschreven en in 2012 herbevestigde rapport ‘Een rechtvaardige aanpak’ waarin het CDA zich uitspreekt voor een Palestijnse staat naast Israël en de inzet van alle mogelijke pressiemiddelen om dit doel te realiseren. Lees verder

unnamed.000

21-juli-2014
Reageer!

Column: Woningcorporaties: Een reus zonder Kompas – Hans van den Heuvel

Op 9 juli jl. heeft de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid Van Vliet haar openbare verhoren afgesloten. Als beleidsmedewerker voor een brancheorganisatie actief in de woningmarkt heb ik deze verhoren met extra interesse gevolgd. Maar ook als christendemocraat was er veel interessants uit de verhorenreeks te halen. Enkele observaties. Lees verder

rienfraanje_thumbnail

8-juli-2014
Reageer!

Column: Inclusieve politiek – Rien Fraanje

De strijd in Syrië en Irak is heel dichtbij gekomen nu blijkt dat sommige Nederlandse moslims sympathie kunnen opbrengen voor de denkbeelden en werkwijze van de soennitische terreurorganisatie Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Een kleiner deel gaat nog verder door hun steun om te zetten in actie: ze reizen af naar Syrië en sluiten zich aan bij hun djihadistische geloofsgenoten. Als ze terugkomen in Nederland blijken ze bovendien succesvolle ronselaars voor ISIS.

Lees verder

Wim van de Camp

2-juli-2014
Reageer!

Interview met Wim van de Camp: Big Data niet tegengaan, maar begeleiden

“We moeten goed kijken naar de economische en wetenschappelijke kansen van Big Data. Regelmatig spreek ik universitaire medische centra die onderzoek doen naar bijvoorbeeld kankerpatiënten. De gegevens van duizenden mensen worden geregistreerd en geanalyseerd. Hier worden correlaties uit gemaakt die wellicht kunnen helpen bij onze kennis over de ziekte. Dit is dus een enorme kans.”

Lees verder

Bomhof (2)

30-juni-2014
Reageer!

Grootste uitdaging voor Big Data is maatschappelijke acceptatie – Freek Bomhof

Big Data is Hot! In de Christendemocraat.nl serie over Big Data vragen we verschillende experts om hun visie op Big Data. Vandaag de visie van Freek Bomhof van TNO: “Op korte termijn liggen de kansen voor het gebruik van Big Data vooral in industriële toepassingen, maar de grootste uitdaging in de Big Data discussie is de maatschappelijke en sociale acceptatie van het gebruik ervan. Welke argumenten zijn daarbij leidend?” Discussieer mee op Christendemocraat.nl! Lees verder

PETER NOORDHOEK

28-juni-2014
Reageer!

Na Juncker: Geen Spitzenkandidaten zonder Spitzenpartijen – Peter Noordhoek

Het is dus Juncker geworden. De Europese regeringsleiders konden zich niet onttrekken aan de nieuwe politieke dynamiek van het continent. Het belang hiervan kan moeilijk worden onderschat. Het imago van Juncker – niet de man – leek langzaam maar zeker zo aan flarden te worden gescheurd dat zijn kandidatuur onmogelijk zou worden. Dat was ook mijn inschatting. Cameron lijkt nu de eenling te zijn die zich tegen zijn kandidatuur heeft verzet, maar het is goed niet te vergeten hoe breed het verzet is geweest. Een verzet dat niet in het minste vanuit de media kwam, al gingen ze zich gelukkig niet allemaal zo schandalig te buiten als de Britse kranten. Lees verder