panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & visionair

frank_van_den_heuvel_thumbnail

1-oktober-2014
Reageer!

Column: Philips als lichtend voorbeeld – Frank van den Heuvel

Onlangs maakte Philips bekend het bedrijf op te splitsen. De lichtdivisie gaat alleen door en de medische apparatuur en consumentenartikelen blijven onder de naam Philips één bedrijf. Dit is niet de eerste keer dat Philips een deel afstoot. Eerder werden de militaire apparatuur (Holland Signaal) en Polygram afgestoten. Vervolgens verlieten ASML, NXP en nog enkele delen het conglomeraat Philips. Veel van deze afsplitsingen bleken succesvol in hun zelfstandig doorgaan. Lees verder

Jan Schinkelshoek

19-september-2014
Reageer!

Column: Godsvrede aan het Binnenhof – Jan Schinkelshoek

‘Een godsvrede is een bestand, een pauze in de vijandelijkheden, meestal met een religieuze achtergrond. Het verstoren is een zwaar vergrijp tegen de goden.’ (Wikipedia).

Aan het Binnenhof heerst sinds een paar maanden zo’n onuitgesproken godsvrede. Niemand waagde het om die wapenstilstand voor en na Prinsjesdag te verstoren, zoals de uitkomsten van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer leren. Wie het probeerde, kwam van een koude kermis thuis. Lees verder

unnamed.000

11-september-2014
Reageer!

Column: Het Westen heeft zelfreflectie nodig – Hans van den Heuvel

Aanhoudende berichten van de meest gruwelijke schendingen van de menselijke waardigheid beheersen de afgelopen maanden de journaals. Het neerhalen van MH17 door rebellen, de toenemende agressieve houding van Rusland richting Europa en de gruweldaden gepleegd door de zogenaamde Islamitische Staat: allen bedreigen ze onze rust en veiligheid. Dat wordt nog eens versterkt wanneer in het geval van IS onder bepaalde bevolkingsgroepen in eigen land steun bestaat voor dergelijk barbarisme. Het CDA reageerde afgelopen weken fel en duidelijk op de bedreigingen in eigen land én internationaal; meer geld voor defensie, een krachtige NAVO en in eigen land een weerbare democratie waar paspoorten van jihadgangers kunnen worden afgepakt en via vroegtijdige signalering radicalisering wordt bestreden. Stevige en goede maatregelen, als je het mij vraagt.
Lees verder

rienfraanje uitgelicht

2-september-2014
Reageer!

Column: Westerse waarden beschermen, koesteren en uitdragen – Rien Fraanje

In de laatste week van het politieke zomerreces wist CDA-fractieleider Sybrand Buma de aandacht op zich te richten met een opinie-artikel in de Volkskrant (donderdag 28 augustus 2014) waarin hij de internationale instabiliteit duidt die deze zomer ogenschijnlijk onverwacht over Europa is gekomen. Een analyse van alle internationale onheil en een politieke vertaling daarvan was meer dan nodig. Zoals Buma terecht opmerkt dachten wij in een onaantastbare veiligheid te leven. In het tijdsbestek van één zomer bleek die veronderstelling een illusie.
Lees verder

ISIS-vlaggen-thumb

27-augustus-2014
Reageer!

Vrijheid is een verantwoordelijkheid: de weerbare democratie

De Nederlandse samenleving wordt rechtstreeks geraakt door de wandaden van IS(IS). Aanhangers van deze terreurgroep demonstreren in de grote steden openlijk voor het afschaffen van onze vrije, pluriforme samenleving. Vanuit Nederland, een land met volop gewetens- en geloofsvrijheid, reizen zij af naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. In Nederland bestaat alle vrijheid voor zowel vrijzinnigheid als orthodoxie, maar de vaak jonge ISIS-aanhangers kiezen voor de barbarij in de woestijn. De oorzaken van radicalisering lijken divers: sociaaleconomische achterstanden, gevoelens van vervreemding, jihadistische propaganda via het internet, maar ook het op theologische gronden afwijzen van de Nederlandse samenleving.
Lees verder

uitsnede Maarten Neuteboom

20-augustus-2014
Reageer!

Een confederale uitweg uit de crises van Europa? – Maarten Neuteboom

Begin mei mocht ik deelnemen aan een Europees verkiezingsdebat. De leiding van de discussie tussen politici en academici lag die avond in nog jonge, maar goede handen. Twee eindexamenleerlingen van het Atheneum, Jurian van der Bijl en Maurits Potappel, hadden een scriptie geschreven over Europa en organiseerden daarom dit debat. Zij hadden zich daarbij onder meer laten inspireren door de Franse geleerde Rémi Brague, die een mooi boek heeft gewijd aan de Europese cultuur. In dat boek, Europa, de Romeinse weg, laat Brague zien dat de Europese cultuur excentrisch, is omdat ze steunt op het erfgoed van Grieken en joden. Hij noemt dat de Romeinse weg, omdat de Romeinen bij uitstek wisten dat zij aan andere culturen schatplichtig waren. Deze weg is verder bewandeld en vormgegeven door het christendom.
Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

13-augustus-2014
Reageer!

Column: Zwevende lifters en liftende kiezers – Frank van den Heuvel

In Canada lift een robot van de oostkust naar de westkust. Het is een wetenschappelijk experiment. Dat deed me denken aan een recente ervaring die ik onlangs had toen mijn vrouw en ik door Italië reden en twee lifters zagen. We namen ze niet mee. Nu was de auto ook volgepakt, maar toch. Ik vroeg mijn vrouw of ze de lifters niet vertrouwde. En inderdaad hadden we beide een minder goed gevoel bij het meenemen van een lifter. ‘Ik zou ook niet graag zien dat onze kinderen zouden liften’, zei mijn vrouw. Dat is interessant: de chauffeur vertrouwt de lifter niet en de lifter vertrouwt de chauffeur niet. Zie daar een groot dilemma in onze samenleving. Lees verder

Jan Schinkelshoek

29-juli-2014
Reageer!

Column: Uitgeregeerd? – Jan Schinkelshoek

Uitgeregeerd? Is Rutte II uitgeregeerd? Het is een wonderlijke, onwerkelijke discussie waar ‘Den Haag’ zich tegen het einde van het politieke seizoen 2013-2014 in vastgebeten heeft.

Maar zoals aan de rand van de Hofvijver wel vaker het geval is, gaat het zelden waar het over gaat. Er zal niemand zijn die beweert dat de problemen onder de knie zijn, alles op rolletjes loopt, de bevolking rustig kan gaan slapen en het kabinet naar huis mag. Lees verder

ibrahimuitsnede

22-juli-2014
Reageer!

Column: Negen punten voor Israël-Palestina – Ibrahim Wijbenga

Met de inval in de Gazastrook is het dieptepunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict bereikt. Alle afspraken in de door de VS, EU, Rusland en VN in 2002 geformuleerde Road Map zijn door Israël in één klap weggevaagd. De vestiging van een Palestijnse staat naast Israël op basis van de grenzen van 1967 is verder weg dan ooit. Daarmee zijn ook de poten weggevaagd onder het in 2003 geschreven en in 2012 herbevestigde rapport ‘Een rechtvaardige aanpak’ waarin het CDA zich uitspreekt voor een Palestijnse staat naast Israël en de inzet van alle mogelijke pressiemiddelen om dit doel te realiseren. Lees verder

unnamed.000

21-juli-2014
Reageer!

Column: Woningcorporaties: Een reus zonder Kompas – Hans van den Heuvel

Op 9 juli jl. heeft de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid Van Vliet haar openbare verhoren afgesloten. Als beleidsmedewerker voor een brancheorganisatie actief in de woningmarkt heb ik deze verhoren met extra interesse gevolgd. Maar ook als christendemocraat was er veel interessants uit de verhorenreeks te halen. Enkele observaties. Lees verder