panelarrow

Christendemocraat.nl

Voor CDA'ers met visie

Jos Vink

26-november-2015
Reageer!

Ook voor vrijheid moet gevochten worden – Jos Vink

De kredietcrisis en defensie
Bij het aantreden van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 “accepteerde” – in zijn woorden – de toenmalige defensieminister Hans Hillen (CDA) een bezuiniging van een miljard op de €8,2 miljard grote begroting van de krijgsmacht. Hiervan lag overigens €1,2 miljard reeds vast in pensioenen en wachtgeldregelingen. Het daadwerkelijk voor defensie beschikbare budget daalde dus van zeven naar nog geen zes miljard euro. In november 2013 deed de huidige defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) er een “schepje” van bijna €400 miljoen aan bezuinigingen bovenop.
Nederland was niet het enige Europese land dat met de kredietcrisis als argument flink in de defensiebegroting sneed. Dat ging ook in de Verenigde Staten niet onopgemerkt voorbij. Zo waarschuwde president Obama medio 2014 dat de Europese NAVO-landen teveel op de Verenigde Staten leunden voor de bescherming van hun veiligheid. Dit resulteerde erin dat in 2014 €100 miljoen extra voor defensie werd uitgetrokken en in 2015 €220 miljoen. Ook het meerjarenperspectief is positief, hoewel bezien het defensiebudget van 2011 “het miljard van Hillen” gekort blijft.

Lees verder

rienfraanje

24-november-2015
Reageer!

Vier bezwaren tegen oorlogstaal – Rien Fraanje

De terreurdaden in Parijs overstijgen ons voorstellingsvermogen. We kunnen niet begrijpen wat mensen bezielt om onschuldige mensen op een terras of in een concertzaal in koelen bloede te vermoorden. We kennen geen woorden die uitdrukking kunnen geven aan onze verbijstering en onbegrip. Politici hebben de haast onmogelijke taak om de taal te vinden die onze emoties benoemen, ordenen en kanaliseren en daarbij ook al voorzichtig hoop of in ieder geval een perspectief bieden. Dat is een immense verantwoordelijkheid.
Lees verder

Ruben Bakker

24-november-2015
Reageer!

Haat bestrijden door vrede te cultiveren – Ruben Bakker

Aan de woede en angst die de aanslagen in Parijs losmaakte is al snel gevolg gegeven met het nóg intensiever bombarderen van IS op “eigen” grondgebied en het intensiveren van veiligheidsmaatregelen. Maar zeker nu de terrorismedreiging alleen toe lijkt te nemen dringt zich de vraag op welk antwoord we voor de lange termijn bieden op de haat die achter dit terrorisme zit. Naast diplomatie en militaire middelen hebben we namelijk een nog veel krachtiger wapen: de vrede zelf. Als we deze cultiveren, laten we zien dat gevouwen handen sterker zijn dan gebalde vuisten.
Lees verder

Arinda

23-november-2015
Reageer!

17: niet oud genoeg voor een biertje maar wel oud genoeg om een studieschuld aan te gaan. – Arinda Callewaert

Jongeren, wanneer zijn ze oud en wijs genoeg om zelf alcohol te kopen en te gebruiken. Of een lening aan te gaan? Twee onderwerpen die onderkend zijn als probleemgebieden, juist voor jongeren.
De leeftijd voor het kopen van alcohol in Nederland is 18 jaar. Tot die leeftijd is men, volgens de Nederlandse overheid, niet oud genoeg om alcohol te kopen. Streng beleid dus!
Ook streng beleid voor de studenten: de studiefinanciering is afgeschaft en ingeruild voor een leensysteem. Waar je al aanspraak op kunt maken op je 17e. Dat lijkt toch tegenstrijdig aan het nieuwe alcohol beleid.

Lees verder

0hjkofD0

20-november-2015
Reageer!

Respect voor het onderwijs – Hans Alderliesten

In het kader van de #weekvoorrespect verzorgde ik enkele gastcolleges op het ID-College in Gouda, een ROC met diverse beroepsopleidingen. Met een PowerPoint over waarden en tolerantie ging ik er naar toe, met drie leerpunten ging ik naar huis. Deze leerpunten zijn nuttig, al besef ik dat de staat van het onderwijs in algemeenheid niet is af te meten aan de ervaring rondom deze gastlessen.
Lees verder

Hester Maij 2.jpeg

18-november-2015
Reageer!

Aanslagen Parijs vragen om daadkracht en richting van bestuur – Hester Maij

In Nederland is net als de rest van de beschaafde wereld geschokt gereageerd op de dodelijkste aanslagen die Frankrijk ooit getroffen heeft. Laf en walgelijk, daar is iedereen het over eens. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en naar de gewonden die nog voor hun leven vechten. Wij willen het Franse volk steun geven en doen dat ook. Nederland is een minuut stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers en vele gebouwen in Nederland waaronder ook het stadhuis in Enschede kleuren rood wit blauw als steunbetuiging aan Frankrijk.
Van het bestuur van Parijs en de regering wordt nu wel daadkracht en richting gevraagd.

Lees verder

Jos Vink

14-november-2015
Reageer!

Vol verwachting klopt ons hart – Jos Vink

Op 12 november jl. heeft het presidium van de Tweede Kamer vergaderd over een brief van het college van procureurs-generaal die het de dag daarvoor ontving. Het onderwerp: het resultaat van het onderzoek naar de aangifte die de voorzitter van de “commissie-stiekem” ruim een jaar geleden deed van het vermoedelijk lekken uit die commissie. Naar aanleiding van de brief van het college is het presidium tot de conclusie gekomen dat een speciale commissie moet worden ingesteld die moet onderzoeken of er voldoende bewijs is om de procureur-generaal bij de Hoge Raad strafvervolging van een of mogelijk meerdere Kamerleden op te dragen. Elsevier kopte op diens website dezelfde dag nog: “Wordt ooit wel bekend wie er lekte uit ‘commissie-stiekem’?”
Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

11-november-2015
Reageer!

Juist Kamerleden moeten (nep)parlement renoveren – Frank van den Heuvel

Het is geruisloos voorbijgegaan. De discussie over ons ‘nepparlement’. Even was men verbolgen over het feit dat de voorzitter van de Tweede Kamer niet ingreep, maar het waaide snel over. Onze parlementariërs roeren zich luider als het parlement letterlijk verbouwd, en daarmee beter, wordt dan wanneer één van hun leden het parlement in een debat figuurlijk sloopt. Opvallend hoe mild de Tweede Kamerleden waren toen hun parlement in het hart werd aangevallen door Wilders en hoe scherp men werd toen de fysieke renovatie van het parlement door het kabinet aan de orde gesteld werd. Het zijn de verkeerde accenten.
Lees verder

9-november-2015
Reageer!

Hans van den Heuvel en Dave Ensberg-Kleijkers winnen de JPB – Award!

csm_jpb-award-webformaat_7914b59980
Afgelopen zaterdag werd op het CDA-congres in het Utrechtse TivoliVredenburg voor de vierde keer de JPB-award uitgereikt. Deze award, die in 2011 door de partij aan voormalig minister-president Jan Peter Balkenende werd aangeboden, is bedoeld voor jonge christendemocraten, die met één of meer publicaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het christendemocratisch denken. Dit jaar werden er twee prijzen uitgereikt, aan Dave Ensberg-Kleijkers en aan Hans van den Heuvel. Dave Ensberg-Kleijkers ontving de prijs voor het enthousiasme in zijn artikelen, waarmee hij mensen meekrijgt op thema’s als de multiculturele samenleving. Hans van den Heuvel werd door de jury geroemd voor de wijze waarop hij de katholieke sociale leer weet toe te passen op hedendaagse situaties en zo traditie en toekomst met elkaar weet te verbinden.
Beide heren zijn regelmatige auteurs op Christendemocraat.nl. Namens bestuur en redactie van Christendemocraat.nl willen we Dave en Hans dan ook van harte feliciteren en we hopen dat ze nog vaak van ons podium gebruik zullen maken om hun bijdrage te blijven leveren aan het christendemocratisch gedachtegoed!

Erik

9-november-2015
Reageer!

Aardbevingen, Rusland en vergroening – Erik Drenth

Deze week wordt de reparatie van mijn aardbevingsschade opgeleverd. Keurig afgehandeld door het begin dit jaar opgetuigde Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Ik ben in mijn gemeente een van honderden. Het ging maar een een paar scheuren, dus ik heb eigenlijk niets te klagen. Anderen moeten maanden hun huis uit, of verzanden in ellenlange discussies met de NAM.

Het CDA heeft stevig positie ingenomen, onder anderen via kamerlid Agnes Mulder en burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum, die ook in Den Haag zijn stem liet horen. Het CDA was voorvechter van het verder dichtdraaien van de gaskraan. In 2013 en 2014 smeerde het kabinet de rijksbegroting dicht met extra winning uit het Groninger gasveld. De winning is nu iets teruggebracht, maar nog niet genoeg.

Lees verder