panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & visionair

Jan Schinkelshoek

29-juli-2014
Reageer!

Column: Uitgeregeerd? – Jan Schinkelshoek

Uitgeregeerd? Is Rutte II uitgeregeerd? Het is een wonderlijke, onwerkelijke discussie waar ‘Den Haag’ zich tegen het einde van het politieke seizoen 2013-2014 in vastgebeten heeft.

Maar zoals aan de rand van de Hofvijver wel vaker het geval is, gaat het zelden waar het over gaat. Er zal niemand zijn die beweert dat de problemen onder de knie zijn, alles op rolletjes loopt, de bevolking rustig kan gaan slapen en het kabinet naar huis mag. Lees verder

ibrahimuitsnede

22-juli-2014
Reageer!

Column: Negen punten voor Israël-Palestina – Ibrahim Wijbenga

Met de inval in de Gazastrook is het dieptepunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict bereikt. Alle afspraken in de door de VS, EU, Rusland en VN in 2002 geformuleerde Road Map zijn door Israël in één klap weggevaagd. De vestiging van een Palestijnse staat naast Israël op basis van de grenzen van 1967 is verder weg dan ooit. Daarmee zijn ook de poten weggevaagd onder het in 2003 geschreven en in 2012 herbevestigde rapport ‘Een rechtvaardige aanpak’ waarin het CDA zich uitspreekt voor een Palestijnse staat naast Israël en de inzet van alle mogelijke pressiemiddelen om dit doel te realiseren. Lees verder

unnamed.000

21-juli-2014
Reageer!

Column: Woningcorporaties: Een reus zonder Kompas – Hans van den Heuvel

Op 9 juli jl. heeft de parlementaire enquêtecommissie woningbouwcorporaties onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid Van Vliet haar openbare verhoren afgesloten. Als beleidsmedewerker voor een brancheorganisatie actief in de woningmarkt heb ik deze verhoren met extra interesse gevolgd. Maar ook als christendemocraat was er veel interessants uit de verhorenreeks te halen. Enkele observaties. Lees verder

rienfraanje_thumbnail

8-juli-2014
Reageer!

Column: Inclusieve politiek – Rien Fraanje

De strijd in Syrië en Irak is heel dichtbij gekomen nu blijkt dat sommige Nederlandse moslims sympathie kunnen opbrengen voor de denkbeelden en werkwijze van de soennitische terreurorganisatie Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Een kleiner deel gaat nog verder door hun steun om te zetten in actie: ze reizen af naar Syrië en sluiten zich aan bij hun djihadistische geloofsgenoten. Als ze terugkomen in Nederland blijken ze bovendien succesvolle ronselaars voor ISIS.

Lees verder

Wim van de Camp

2-juli-2014
Reageer!

Interview met Wim van de Camp: Big Data niet tegengaan, maar begeleiden

“We moeten goed kijken naar de economische en wetenschappelijke kansen van Big Data. Regelmatig spreek ik universitaire medische centra die onderzoek doen naar bijvoorbeeld kankerpatiënten. De gegevens van duizenden mensen worden geregistreerd en geanalyseerd. Hier worden correlaties uit gemaakt die wellicht kunnen helpen bij onze kennis over de ziekte. Dit is dus een enorme kans.”

Lees verder

Bomhof (2)

30-juni-2014
Reageer!

Grootste uitdaging voor Big Data is maatschappelijke acceptatie – Freek Bomhof

Big Data is Hot! In de Christendemocraat.nl serie over Big Data vragen we verschillende experts om hun visie op Big Data. Vandaag de visie van Freek Bomhof van TNO: “Op korte termijn liggen de kansen voor het gebruik van Big Data vooral in industriële toepassingen, maar de grootste uitdaging in de Big Data discussie is de maatschappelijke en sociale acceptatie van het gebruik ervan. Welke argumenten zijn daarbij leidend?” Discussieer mee op Christendemocraat.nl! Lees verder

PETER NOORDHOEK

28-juni-2014
Reageer!

Na Juncker: Geen Spitzenkandidaten zonder Spitzenpartijen – Peter Noordhoek

Het is dus Juncker geworden. De Europese regeringsleiders konden zich niet onttrekken aan de nieuwe politieke dynamiek van het continent. Het belang hiervan kan moeilijk worden onderschat. Het imago van Juncker – niet de man – leek langzaam maar zeker zo aan flarden te worden gescheurd dat zijn kandidatuur onmogelijk zou worden. Dat was ook mijn inschatting. Cameron lijkt nu de eenling te zijn die zich tegen zijn kandidatuur heeft verzet, maar het is goed niet te vergeten hoe breed het verzet is geweest. Een verzet dat niet in het minste vanuit de media kwam, al gingen ze zich gelukkig niet allemaal zo schandalig te buiten als de Britse kranten. Lees verder

Broeksteeg

27-juni-2014
Reageer!

Publieke gerechtigheid betekent ook bescherming van individuele privacy – Hansko Broeksteeg

Big Data is Hot! In de Christendemocraat.nl serie over Big Data vragen we verschillende experts om hun visie op Big Data. Vandaag de visie van Hansko Broeksteeg (universitair hoofddocent staatsrecht) op privacybescherming: “De wetgever en de rechter zullen beide de (rechts)positie van de burger zwaar moeten laten wegen. De burger is, hoewel hij een eigen verantwoordelijkheid heeft om niet al te makkelijk data te openbaren, uiteindelijk een relatief onmachtige figuur tegenover de overheid en grote ‘dataverzamelaars’.” Discussieer mee op Christendemocraat.nl! Lees verder

Kreiken (1)

25-juni-2014
Reageer!

Big Data kan leiden tot discriminatie en vraagt om nieuwe waarborgen – Floris Kreiken

Big Data is Hot! In de Christendemocraat.nl serie over Big Data vragen we verschillende experts om hun visie op Big Data. Vandaag de visie van Floris Kreiken van Bits of Freedom: “Big Data is een nieuwe ontwikkeling, die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden en die vraagt om nieuwe waarborgen voor de burger.” Discussieer mee op Christendemocraat.nl! Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

18-juni-2014
Reageer!

Column: Polariserend D66 – Frank van den Heuvel

Het waren weer boeiende Europese verkiezingen. Met name de periode tussen de verkiezingsdag en de zondagnacht toen de uitslag binnenkwam. Een interessante rol van en voor D66 deze dagen. Op de verkiezingsavond ging D66 door met waar het al jaren mee bezig is: Europa polariseren. Europa, de EU en de Euro framen in een voor-tegen model. Wie niet voor federalisering is, is tegen de EU. D66 polariseert met name tegen de PVV, maar eveneens tegen alle andere partijen, inclusief partner VVD, dat ze te weinig voor Europa zijn. Te weinig pro-Europa betekent, volgens het standpunt van D66, dat je handelsnatie Nederland te kort doet en daarmee het nationaal belang geweld aan doet. Kortom, een radicaal nationalisme op een populistische manier gebracht. Lees verder

Sybrand Buma

16-juni-2014
Reageer!

Interview met Sybrand Buma: Politiek mag zich vaker verwonderen

Een jaar geleden lanceerde CDA-partijleider Sybrand Buma in zijn speech op het partijcongres in Den Bosch de ‘zeven principes’ als agenda voor het CDA in de komende jaren. Bij de lancering van deze principes werd de oproep gedaan om hierover in de partij de discussie aan te gaan. Christendemocraat.nl gaf gehoor aan deze oproep en kwam met een serie waarin zeven auteurs de principes behandelden. Een jaar later kijken we met Sybrand Buma terug op de discussie over de zeven principes en maken we de balans op. Lees verder