panelarrow

Christendemocraat.nl

Voor CDA'ers met visie

PETER NOORDHOEK

19-augustus-2015
Reageer!

Drie redenen om het niet met de tegenstem eens te zijn – Peter Noordhoek

De CDA fractie heeft tegengestemd als het gaat om het derde pakket aan leningen voor Griekenland. Dat mag, want ook Europees beleid is niet heilig en moet steeds opnieuw beoordeeld worden. Het door voor- en tegenstanders gebruikte argument van de (in)consistentie vind ik in dit geval niet zo sterk. We mogen terecht trots zijn dat Henk de Haan en de fractie indertijd tegen de toetreding van Griekenland heeft gestemd, maar het is ook verdedigbaar dat we na het besluit de Europese lijn hebben ondersteund. Hoe dan ook, een nieuwe afweging moet kunnen. Ik ben het er alleen zeer mee oneens en vind het zeker op de langere termijn onverstandig. Daarbij gaat het om ten minste deze redenen:

Lees verder

Arinda

17-augustus-2015
Reageer!

Niet jong geleerd is simpelweg niet oud gedaan – Arinda Callewaert

“Niet jong geleerd is simpelweg niet oud gedaan”. Dit citaat komt uit het – zeer lezenswaardige- boek “Discipline, overleven in overvloed”. Auteur Marli Huijer, de eerste vrouwelijke denker des vaderlands, reflecteert in dit boek op het onderwerp discipline. Het spreekt voor zich dat ook de opvoeding daarbij een belangrijke rol speelt. Kern van de zaak: het is heel ingewikkeld op latere leeftijd discipline aan te leren als je dat niet al in je jeugd is aangeleerd. Dat bewijst maar eens te meer dat het opvoeden van een nieuwe generatie een verantwoordelijke taak is.

Lees verder

hans vd heuvel

13-augustus-2015
Reageer!

Werk, deugd, samenleving…en het CDA! – Hans van den Heuvel

De afgelopen jaren is er in Nederland helaas een afname in de waardering van beroepen die van oudsher juist een maatschappelijk relevante en betekenisvolle traditie kennen. Neem als voorbeeld bankiers. Door de recente crisis worden ze vaak gezien als profiteurs met een dikke auto en een veel te hoog salaris zonder echt iets toe te voegen aan de maatschappij. Voor strafrechtadvocaten geldt ondank hun cruciale rol in ons rechtssysteem vaak eenzelfde negatieve perceptie: goedbetaalde witwassers die criminelen met net iets te veel plezier verdedigen.

Ook bij beroepsgroepen die van huis uit overduidelijk maatschappelijk gericht zijn is een afname in waardering te zien. Zorgverleners zijn voor veel mensen verworden tot bureaucratische beroepsbeoefenaren met een stopwatch in de hand, docenten tot snelle kennisoverdragers met beperkte aandacht voor brede mensvorming/-ontwikkeling. Deze maatschappelijke perceptie is bepaald niet bevorderlijk voor de beroepseer van de betreffende beroepen…

Lees verder

rienfraanje uitgelicht

4-augustus-2015
Reageer!

Van tegenstelling naar paradox – Rien Fraanje

Buitenlandpolitiek wordt gedomineerd door tal van tegenstellingen die de bewegingsruimte voor een consistente beleidslijn heel moeilijk maken. In de eerste plaats: het politiek-maatschappelijke debat wordt beheerst door binnenlandse kwesties, terwijl de grote opgaven van deze tijd – de schaarste van energie, voedsel en water met hun geopolitieke consequenties – allemaal grensoverschrijdend en dus internationaal van karakter zijn.

Een verklaring voor deze eerste tegenstelling ligt besloten in een tweede: hoe meer bedreigingen van buiten op ons afkomen, hoe eerder wij geneigd zijn ons terug te trekken achter de schijnbare veiligheid van onze dijken. Als we net doen alsof er geen buitenland bestaat, lijkt het ook of die grote bedreigingen er niet zijn. Deze ontwikkeling wordt ook wel glokalisering genoemd, en een blik over de grenzen leert ons dat deze ontwikkeling verre van een exclusief Nederlands verschijnsel is.

Lees verder

Jos Vink

3-augustus-2015
Reageer!

Aangekondigd wetsvoorstel verzwakt lokale rekenkamers – Jos Vink

Op 7 juli 2015 stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn Actieplan lokale rekenkamers naar de Tweede Kamer. Het probleem dat de minister daarin constateert is “dat er nogal wat niet of nauwelijks functionerende vormen van rekenkamerfuncties zijn”. De voorgestelde oplossing is om gemeenten te dwingen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, een onafhankelijke rekenkamer op te richten. En passant wordt de huidige mogelijkheid om gemeenteraadsleden in de lokale rekenkamer te laten plaatsnemen de nek omgedraaid. Lost dit alles de problemen op, of maakt het de problemen alleen maar erger?

Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

15-juli-2015
Reageren uitgeschakeld

Cultuur moet meer leidend zijn bij rationeel eurobeleid – Frank van den Heuvel

Cultuur is leidend bij alles. Rationele verhalen zijn lastig. Het is de discussie tussen Schotland en Engeland, tussen Catalonië en Madrid en tussen ‘beneden en boven de rivieren’. Waarom hebben we de culturele component zo verwaarloosd toen de euro werd ingevoerd?

 

Het is een enorm verschil tussen Zuidoost Europa (Griekenland) en Noordwest Europa (Nederland). Europa moet met betrekking tot de eurocrisis meer oog hebben voor de culturele component. Culturele componenten, en niet de rationele, zijn doorslaggevend. Bij ieder traject. We hebben dat gezien bij de ontbinding van de Sovjet-Unie, bij de herschikking van Midden- en Oost-Europa en bij het stemgedrag van de kiezers in de VS en de laatste jaren ook in Nederland.

 

We zullen dit ook met betrekking tot de euro onder ogen moeten zien. Daarom moeten we toe naar een Europa met drie separate eurozones.  

 

Lees verder

Joep Sweyen

14-juli-2015
Reageren uitgeschakeld

Blatter en het verdrag van Tordesillas – Joep Sweyen

Ontdekkingsreizigers verdeelden in de 15e eeuw de wereld in Europese invloedssferen. De nu blootgelegde corruptie en geopolitieke ruzies binnen de FIFA laten eens te meer zien dat machtspolitiek nog altijd veel dominanter is dan de in West-Europa aangehangen waarden gedreven politiek. Macht, bedrog en economische kracht komen in beide voorbeelden samen.

Lees verder

Jos Vink

13-juli-2015
Reageren uitgeschakeld

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten – Jos Vink

De vraag die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gesteld, valt in een tag samen te vatten: #grexit? Eerst werd de vraag gesteld en haast automatisch gevolgd door een resoluut “nee”. Nu de laatste weken blijkt dat de Griekse regering hun schulden niet meer wil of kan aflossen, verdwijnt het genoemde automatisme als sneeuw voor de zon. Zeker toen op zondag 5 juli 2015 61% van de opgekomen kiesgerechtigde Grieken “nee” stemden tegen meer bezuinigingen in eigen land, werd daaraan steeds vaker een “ja” op de vraag “grexit?” gekoppeld. Wat zou op deze vraag vanuit een christendemocratisch perspectief geantwoord moeten worden? Een gedegen antwoord vergt een gedegen analyse.

Lees verder

Erik

8-juli-2015
Reageren uitgeschakeld

Christendemocraten, Europa en geld – Erik Drenth

Europa, met christendemocraten in het centrum van de macht, verkeert in een bepalende fase in haar geschiedenis. De zoveelste Griekse crisis toont aan dat het invoeren van gezamenlijke munt iets heel anders is dan economische integratie. De opgave is enorm voor een politieke traditie die goed op het geld wil passen en een eerlijk verhaal aan burgers wil vertellen. Of dat zou moeten doen, voor de meer cynische lezers 

Lees verder