panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & visionair

lorenz (1)

9-december-2014
Reageer!

Israël/Palestina kwestie schreeuwt om een CDA-geluid – Lorenz van der Ven

Jeruzalem, 18 november 2014. Twee Palestijnse mannen dringen een synagoge in een Joods-orthodoxe wijk in Jeruzalem binnen. Met slagersmessen richten de twee in de synagoge een enorm bloedbad aan, waarbij – naar later blijkt- vijf doden vallen. Het zorgt voor een schok in Israël. Er waren in voorgaande weken al vaker aanslagen te betreuren, maar een aanslag op een gebedshuis had niemand zien aankomen. Lees verder

Maarten Neuteboom

4-december-2014
Reageer!

Liberalisme heeft geen patent op de vrijheid – Maarten Neuteboom

In het debat over de plaats van religie in de samenleving praten gelovigen en secularisten vaak langs elkaar heen. Zo luidden ChristenUnie-politici Arie Slob en Gert-Jan Segers onlangs in Trouw de noodklok over de liberale ijver om religie uit het publieke domein te bannen. Zij menen dat deze ‘allergie voor religie’ en ‘onnodige religiestress’ het vermogen om vreedzaam met diepgaande verschillen om te gaan, ondermijnen.

In zijn reactie hierop stelt Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting (denktank voor het liberalisme, gelieerd aan de VVD) het omgekeerde: de maatschappelijke vrede is juist gebaat bij het uit elkaar halen van politiek en religie. Van Schie meent zelfs dat hedendaagse confessionele politici zestiende-eeuwse religieuze dwepers te zijn die hun geloofsopvattingen aan de samenleving willen opleggen. Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

2-december-2014
Reageer!

Column: Gedicht van Sint & Piet – Frank van den Heuvel

Beste CDA-vrienden,

De Sint zat te denken
Welke kleur schmink hij zijn Pieten moest schenken
Want wat keek Sint op
Bij het maken van zijn jaarlijkse Neerlandse stop
Het land was verdeeld over zijn Pieten-schaar
En hij merkte in Gouda menig onaardig gebaar
Kinderen, niets begrijpend van dit gezeur
Voelden niks voor dit volwassenen-geleur
De discussie over de Pieten begon dit jaar al vroeg
Het was dertig graden en Sint zat nog in zijn zomerse kroeg
Terwijl in Amsterdam de jaarlijkse Gay Pride nog plaats moest vinden
Begonnen enkele mensen al weer te oreren tegen de Sint en zijn Pietenvrinden Lees verder

Jan Schinkelshoek

10-november-2014
Reageer!

Column: Een christen-democratische Piketty? – Jan Schinkelshoek

Het Kapitaal in de 21ste eeuw toch al wel gelezen?

Wie een beetje wil meekomen met wat zich rond het Binnenhof afspeelt, kan niet heen om de wereldwijde bestseller van de Franse econoom Thomas Piketty die ook in Nederland z’n duizenden verslaat.
Vorige week maakte Piketty een triomftocht Nederland. Als een ‘held’ ontvangen in de Tweede Kamer, als een ‘rockster’ binnengehaald bij De Balie. Met name alles wat zich links noemt of voelt gedroeg zich of men een profeet voor zich had, een verlosser bijna. Voor rechts was dat alleen al reden om zich met even grote heftigheid en stelligheid tegen Piketty en z’n ideeën af te zetten. Lees verder

Ralph Diederen

7-november-2014
Reageer!

Ruim baan voor de participatiepartij! – Ralph Diederen

Eerder deze week verscheen een artikel op Christendemocraat.nl van Johannes Ten Hoor en Maarten Zoutendijk waarin zij, terecht in mijn optiek, de vraag stellen hoe het zit met zeggenschap binnen de ‘participatiesamenleving’. Een betoog voor een ‘participatiedemocratie’ waarbij het nemen van verantwoordelijkheid door de samenleving gepaard gaat met het krijgen van zeggenschap. Graag grijp ik dit betoog aan om nader in te gaan op een specifieke groep verenigingen die naar mijn mening in het gat moet duiken en de leiding moet nemen in de terugtred van de overheid en het geven van vertrouwen en zeggenschap aan de samenleving: de politieke partijen. Maar om die rol ook waar te kunnen maken, zullen ook politieke partijen een verandering moeten ondergaan en zich open stellen voor zowel leden als niet-leden. Wat Nederland nodig heeft is een participatiepartij, en juist christendemocratische politici zullen hierin het voortouw moeten nemen. Lees verder

teundegroot (1)

6-november-2014
Reageer!

Bezin en voorkom Big data – Teun de Groot

De één ervaart big data als een bedreiging, de ander ziet het als kans, maar de meesten vinden wel dat het een technologische vooruitgang is en denken dat het vele problemen zal oplossen. In dit artikel wil ik daar wel wat op afdingen, want het concept van big data is niet ingenieus en zal ons niet plotseling magische voordelen bieden, terwijl het wel hoge kosten met zich mee brengt. Lees verder

unnamed.000

5-november-2014
Reageer!

Column: Publieke opinie? Gevaarlijk! – Hans van den Heuvel

Vorige week presenteerde het Britse onderzoeksbureau IpsosMORI een interessant onderzoek naar het verschil tussen publieke perceptie enerzijds en de harde statistische cijfers anderzijds. In veertien westerse landen werden mensen over verschillende maatschappelijke thema’s bevraagd door hen een inschatting te laten maken van de cijfermatige omvang van een ontwikkeling. Vervolgens is deze inschatting gekoppeld aan de meest recente statistische data. Volgens de onderzoekers is de conclusie dat de meeste mensen werkelijk geen idee hebben en zaken structureel erger inschatten dat ze in werkelijkheid zijn. Lees verder

johannes_maarten

3-november-2014
Reageer!

Hoe democratisch is de participatiesamenleving? – Johannes ten Hoor & Maarten Zoutendijk

Wanneer burgers meer zelf moeten gaan doen en organiseren, zou je verwachten dat zij daar ook meer zeggenschap over krijgen. Maar is dat wel zo, en biedt de participatiesamenleving ook ruimte voor een ‘participatiedemocratie’?

Het moge duidelijk zijn wat het huidige kabinet voor ogen heeft met de presentatie van de participatiesamenleving: burgers moeten meer zelf doen, ‘zelf verantwoordelijkheid nemen’. Premier Rutte vergoelijkte het door op te merken dat het kabinet daarmee aansluit bij een maatschappelijke beweging die gaande is. Maar intussen lijkt de burger met allerlei extra verplichtingen te worden opgezadeld, zonder dat duidelijk is dat hij daar zelf om gevraagd heeft. Laat staan dat de burger een kans krijgt zelf mee te praten en mee te beslissen. Zou het juist niet logischer zijn als de participatiesamenleving ook gepaard gaat met een ‘participatiedemocratie’? Lees verder

uitsnede Raymond Gradus (2)

30-oktober-2014
Reageer!

Pikettymania gaat te weinig over samenleving – Raymond Gradus

De komende week wordt de Nederlandse vertaling van Capital in the Twenty-First Century van de Franse econoom Piketty gepresenteerd. Zijn conclusie is dat het kapitalisme leidt tot een steeds verder oplopende vermogensongelijkheid die alleen via een progressieve belasting op vermogen gecorrigeerd kan worden. Hij waarschuwt zelfs voor een doemscenario, waarin de toekomstige inkomens- en vermogensongelijkheid, die van de industriële revolutie zal ontstijgen. Gezien de gretigheid waarmee sommige wetenschappers, media en linkse politieke partijen hierop inspelen zou je haast denken dat hij een punt heeft. Mijn conclusie is een heel andere. Juist wetenschappelijk gezien is Piketty’s conclusie dat we in deze eeuw het ongelijkheidniveau van de industriële revolutie zullen overstijgen zeer omstreden. Lees verder

rienfraanje uitgelicht

29-oktober-2014
Reageer!

Column: De samenleving. Niet de markt – Rien Fraanje

De christendemocratie wil niets weten van een tegenstelling tussen markt en overheid. Ze is altijd uitgegaan van een derde weg: de samenleving. Bij maatschappelijke vraagstukken kijkt ze niet eerst naar de overheid als probleemoplosser, net zo min als dat zij haar hoop vestigt op een marktpartij die in een spel van vraag en aanbod een adequate oplossing biedt. Zij vraagt eerst: kunnen mensen en hun sociale verbanden het zelf?

Tot zover de theorie. In de praktijk toont het CDA zich als partij van de samenleving meestal kritischer over de overheid dan over de markt. Lees verder

gerard (2)

28-oktober-2014
Reageer!

Betaald gezelschap heeft ongewenste gevolgen – Gerard Adelaar

‘Betaalde vrijwilligerszorg’ lijkt op het eerste gezicht sympathiek, maar blijkt bij nader inzien te knagen aan de menselijkheid in de samenleving.

Recent brachten diverse media ‘betaalde vrijwilligerszorg’ in het nieuws: bijvoorbeeld studenten houden hulpbehoevende ouderen gezelschap in ruil voor uurloon. Een bedrijf brengt hen bij elkaar. De oudere krijgt gezelschap en komt in beweging. Voor de werknemer geldt dat hij dankbaar werk doet, geld ontvangt en wat levenswijsheid meekrijgt. Op individueel niveau brengt het dus fraaie voordelen. Aggregeren we die individuele niveaus, dan ontstaat een ander beeld. Lees verder

ibrahimuitsnede

23-oktober-2014
Reageer!

Column: De plicht om afstand te nemen – Ibrahim Wijbenga

Men moet moslims niet vragen om afstand te nemen van fanatieke geloofsgenoten, betoogde Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, onlangs in zijn toespraak tot de Bond van Oranjeverenigingen. Zo’n verzoek zou volgens hem de impliciete boodschap bevatten dat moslims sympathiseren met geweld van deze extremisten. Betuttelende retoriek naar mijn mening, die stamt uit de tijd dat bewindvoerders meenden dat nieuwe Nederlanders uit de wind moesten worden gehouden. Moslims maken namelijk zelf wel uit of ze afstand nemen van IS en andere extremistische groeperingen. En als afwijzing van een dergelijk verzoek als een verkapte betuiging van sympathie met het geweld van IS wordt beschouwd, is het einde zoek. Lees verder