panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & Visionair

Fotograaf Dirk Hol

26-februari-2015
Reageer!

Column: Christendemocratie is niet van de “kant-en-klare” oplossingen

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. vliegen de politieke oneliners je weer om de oren. Iedere partij probeert zo kort en bondig mogelijk aan te tonen dat zij toch werkelijk het allerbeste programma hebben om van Nederland een paradijs op aarde te maken. Ook het CDA gaat mee in deze praktijk, electoraal overigens volledig begrijpelijk. Op een kritisch-reflecterend forum als Christendemocraat.nl moeten daar enkele beschouwende kanttekeningen bij worden geplaatst.

Lees verder

rienfraanje

24-februari-2015
Reageer!

Column: Afstand nemen

De treinreis had meegezeten en dus schoof ik veel te vroeg achter een tafeltje in het restaurant waar ik met een goede vriend had afgesproken. Ik was de eerste gast; de vier mannen die achter in een hoek aan een tafel zaten te eten waren personeelsleden. Eén van hen snelde op mij af om een bestelling op te nemen. Toen hij even later een glas wijn op tafel zette, zag hij dat ik de tijd doodde met het snellen van de koppen op teletekstpagina 101 op mijn mobiel. “Ik volg geen nieuws meer”, begon de man uit zichzelf te praten. “Zoveel ellende, aanslagen en executies. Maar waar ik zo boos van word is dat het nieuws veel minder aandacht besteedt aan de bedreigingen, aanvallen, intimidatie die mij en mijn familie en vrienden bijna dagelijks ten deel valt. Onze moskee hier in de stad  is pas nog beklad met akelige teksten. Hebt u dat gelezen in de kranten of gezien op tv?”

Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

5-februari-2015
Reageer!

Column: het leven van een onbekend christenkind is evenveel waard als dat van een hoofdredacteur in Parijs

Het fenomeen Wilders. Op 14 januari was er het debat naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en ik heb het helemaal bijgewoond. Even live zien hoe de spelers acteren. Interessant in velerlei opzicht. Wilders stond soeverein zijn verhaal te houden: I told you so. Hij vond het prachtig dat alle fractievoorzitters hem interrumpeerden, aanvielen en hem het podium boden. De afgelopen jaren was het steeds meer usance om Wilders en andere PVV’ers te negeren, niet met hen in debat te gaan. Er is niets erger voor een politicus dan dat hij niet uitgedaagd wordt of geïnterrumpeerd. Relevantie is dan het toverwoord. Nu kreeg Wilders dus alle aandacht, te beginnen met een onhandige opening door PvdA-leider Samsom. Hij zette Wilders op één lijn met de terroristen. Vijf minuten later moest hij de rigiditeit van de vergelijking intrekken. Debat verloren. De taal en typeringen van Wilders zijn scherp en tekenend: Samsom is ‘een abject zieke geest’, VVD-fractievoorzitter Zijlstra ‘een onnozele gans’ en Buma ‘op en top Haags’.

Lees verder

BarendTensen (1)

26-januari-2015
Reageer!

Deeleconomie als tegengif voor doorgeschoten marktdenken? – Barend Tensen

Enige tijd geleden werd op deze site door Rien Fraanje betoogd dat het CDA zich als partij van de samenleving meestal kritischer toont over de overheid dan over de markt. Een terechte vaststelling wat mij betreft, al is het zoeken naar een goede balans een delicate kwestie. Markten zijn immers brandstof voor economische groei. Als gevolg van de dominantie van het neoliberale gedachtegoed geven marktprincipes echter steeds vaker de doorslag. Dit heeft duidelijk perverse gevolgen, zoals een financiële markt die niet bepaald uitblinkt in ethisch gedrag en ondernemers in de zorg zonder intrinsieke motivatie. Ondertussen belooft een initiatief vanuit de samenleving een alternatief te vormen voor het doorgeschoten marktdenken: de deeleconomie. Lees verder

Erik

21-januari-2015
Reageer!

Column: Tocht door de woestijn – Erik Drenth

“Je ziet het vaak bij partijen, dat voor ze echt gaan doorbreken, ze een periode door de woestijn gaan.” Was getekend, Jolande Sap. De voormalig partijleider van GroenLinks sprak deze woorden in ‘Vijf jaar later’, een programma waarin Jeroen Pauw gesprekspartners uit zijn programma in 2009 opnieuw spreekt. Vlak voor oud en nieuw was Sap aan de beurt. Pauw ging pijnlijke vragen over Tofik Dibi en het stuntelende partijbestuur rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 natuurlijk niet uit de weg. De voorliggende tocht door de woestijn was reden voor Sap om ondanks fors verlies te blijven. Lees verder

Chris.van.Dam.000

15-januari-2015
Reageer!

Het CDA: en toch ontbreekt er iets… – Chris van Dam

Geen andere partij dan het CDA doet zo veel oprechte moeite om te onderzoeken waartoe zij op aard is, wat haar drijft, welke relevantie zij anno 20nu op de mat zou moeten leggen. De afgelopen jaren verschenen verschillende rapporten en analyses die zochten naar de kern van falen en succes.

In januari 2012 verscheen ‘kiezen en verbinden’ van het Strategisch Beraad: een indrukwekkend en richtinggevend rapport waarmee het CDA zich leek te hervinden voor de komende decennia. Ook het messcherpe evaluatierapport van de commissie Rombouts (oktober 2012) liet niets aan duidelijkheid te wensen over. En nu dan het drieluik ‘Waarden, Democratie en Maatschappelijk initiatief’: een geslaagde poging om de politieke strategie van het CDA voor de middellange termijn te actualiseren. Maar toch: er ontbreekt iets. Lees verder

Jan Schinkelshoek

12-januari-2015
Reageer!

Column: ‘Je suis Charlie’? – Jan Schinkelshoek

‘Je suis Charlie’?
Ook wie Charlie Hebdo tot voor kort vulgair en platvloers vond?
Ook wie de hoofdredacteur een paar weken geleden nog van islamofobie beschuldigde?
Ook wie de cartoon over de profeet Mohammed nooit zou hebben laten publiceren?
Ook wie kranten onder druk zetten om karikaturen van het Franse blad op de voorpagina af te drukken?
Ook wie moslims prest om ‘Ik ben CharlieHebdo’ te twitteren? Lees verder

torfs_MG_1714_klein (1)

29-december-2014
Reageer!

‘Christendemocratie is zoeken naar een spontane solidariteit’ – Interview met Rik Torfs

Door Barend Tensen

Rik Torfs wordt in Vlaanderen gezien als een van de meest veelzijdige en soms controversiële intellectuelen die zich mengen in het publieke debat. Met de rector van de Katholieke Universiteit Leuven spreek ik over zijn kortstondige politieke carrière voor CD&V en over zijn visie op het christendemocratisch gedachtegoed. Voordat Torfs zich met succes kandideerde voor het rectorschap van de KU Leuven vervulde de doctor in het kerkelijk recht verschillende hoogleraarschappen aan diezelfde universiteit alsook in Utrecht, Nijmegen, Parijs en Straatsburg. Torfs geniet in België bekendheid vanwege zijn mediaoptredens en opinieartikelen in de Vlaamse pers. Lees verder

rienfraanje uitgelicht

23-december-2014
Reageer!

Column: Soevereiniteit in Turkse kring – Rien Fraanje

Het conflict binnen de PvdA-fractie in de Tweede Kamer over het integratiebeleid van PvdA-minister Asscher dat leidde tot een breuk met de Kamerleden Kuzu en Öztürk, heeft een fundamenteel geschilpunt blootgelegd. Maar wel een ander geschilpunt dan Diederik Samson ons heeft willen doen geloven. Hij sprak halverwege november over een “fundamenteel meningsverschil” over “integratie als één van de kernwaarden van de PvdA”. (Ik wist overigens niet dat ‘integratie’ een waarde is.) Integratie gaat wat Samson betreft over “emancipatie, vrijheid, gelijke rechten voor vrouwen en homo’s, openheid en transparantie”. Lees verder