panelarrow

Christendemocraat.nl

Voor CDA'ers met visie

Erik

4-februari-2016
Reageer!

Paulus en de vrijheid van meningsuiting – Erik Drenth

De nieuwjaarsreceptie van onze provinciale afdeling leidde tot een interessante discussie over de vrijheid van meningsuiting. In één van de toespraken kwam de un an après-editie van Chalie Hebdo ter sprake, met God en een kalasjnikov in de hoofdrol.

Wat moet je daar van vinden? Een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting om ‘de boel bij elkaar te houden’, en wat bereik je daarmee? Het was interessant om te zien hoe verschillend daarover in dat CDA-gezelschap gedacht werd.

Lees verder

Ruben Bakker

1-februari-2016
Reageer!

Gunt het CDA ‘duurzaamheid’ als verkiezingsthema aan links? – Ruben Bakker

Alle politieke partijen zijn inmiddels bezig met het schrijven van het programma voor de verkiezingen van – uiterlijk – maart 2017. De vraag is wat dan hét thema moet zijn. Waar spant het echt om? Voor de komende verkiezingen kan dit voor mij alleen het duurzaamheidsvraagstuk zijn. Het is juist voor het CDA en juist nu zaak om te komen tot een ambitieuze én realistische visie en daarmee vóóruit te lopen op de rest.
Lees verder

hans vd heuvel

29-januari-2016
Reageer!

De dominantie van de economie – Hans van den Heuvel

De meesten van jullie herkennen dit gevoel wel: je staat bij één (van de vele) netwerkborrels die het CD(J)A organiseert en min of meer toevallig raak je verwikkeld in een diepgaand gesprek over fundamentele zaken. Mij overkwam dat recent in ieder geval. Het gesprek ging over de vraag wat het onderscheidend vermogen van de economische visie van het CDA eigenlijk is. Ondanks dat de vraag ‘symposiumwaardig’ is, kwam het gesprek al tamelijk snel tot een conclusie. De échte tegenhanger van het CDA was links. En het kernverschil met de VVD? Tsja… Het CDA was van de ‘vrije markt vanuit het hart’. Dat had de VVD kennelijk niet.
Lees verder

Mirjam van t veldt

27-januari-2016
Reageer!

Van Burgerzaken naar Burgerbescherming – Mirjam van ’t Veld

Tijden veranderen. Ook als het gaat om de dienstverlening van een gemeente. Waar de meeste mensen nu nog hun paspoort of rijbewijs aanvragen en ophalen op het gemeentehuis zelf, duurt het niet lang meer voordat dat verleden tijd is.

Burgers en bedrijven moeten vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal kunnen regelen. Het is dan voor veel zaken niet meer nodig om fysiek naar het gemeentehuis te komen. Burgers krijgen een digitale identiteit. Dat klinkt allemaal prachtig, maar voordat we zover zijn moet er zeker nog het nodige gebeuren.
Lees verder

Hester Maij 2.jpeg

8-januari-2016
Reageren uitgeschakeld

Goede voornemens – Hester Maij

Januari is de tijd van nieuwjaarsrecepties, vooruitblikken en goede voornemens. Op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Overijssel legde de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld de nadruk op verbinding en samenwerking. En ook de Commissaris van de Koning Clemens Cornieltje uit Gelderland benadrukte samenwerking en ruimte geven aan elkaar. Burgemeesters roepen dit jaar op tot verdraagzaamheid en samenwerking. Een jaar geleden spraken we in de politiek en het bestuur nog over onze zorgen over de oorlogen en de gewelddadige regimes aan de randen van onze democratie in Europa en onze zorgen over de toenemende stroom vluchtelingen en de economische crisis.
Lees verder

Jos Vink

6-januari-2016
Reageren uitgeschakeld

Je ne suis pas Charlie – Jos Vink

Een jaar geleden schreef ik – net als vele duizenden anderen – in een tweet #jesuischarlie als steunbetuiging. Dit naar aanleiding van de bloedige aanslag op de redactie van het blad Charlie Hebdo. Ik liet me meeslepen met het gevoel van het moment. Al snel kwamen er ook tweets met #jenesuispascharlie. Mensen die ook hun afschuw uitspraken over de aanslagen, maar zich tegelijkertijd niet wilden verenigen met het – in hun ogen – nodeloos grievende en smakeloze karakter van het blad.
Lees verder

Hein van Oorschot Christendemocraat

4-januari-2016
Reageren uitgeschakeld

Met de trein – Hein van Oorschot

De recente milieuafspraken van Parijs gaan voor ons dagelijkse leven veel betekenen. Of dat ten koste van de welvaart gaat is de vraag (misschien ook wel juist niet!), maar zeker is, dat veel “gewone dingen” gaan veranderen. Een belangrijke verandering is ongetwijfeld dat ons leven wordt geëlectrificeerd. De privé-verbrandingsmotoren zullen verdwijnen, want ze zijn inefficiënt en zeer vervuilend (warmwatergeiser, benzinemotoren in auto/brommer, de cv-ketel). Al die voorzieningen zullen electrisch worden, omdat de alternatieve energiebronnen (zon en wind) electriciteit leveren en omdat de grote centrales die voor pieken en dalen waarschijnlijk nodig zullen blijven, weliswaar op fossiele brandstoffen zullen blijven draaien, maar dat veel schoner kunnen dan onze eigen individuele installaties.
Lees verder

Erik

29-december-2015
Reageren uitgeschakeld

Exit God, exit CDA? – Erik Drenth

Vraag me niet hoe we erop kwamen, maar onlangs bespraken wij bij een vergadering van onze brede fractie de kerkelijke betrokkenheid van onze actieve leden. We kwamen tot de conclusie dat bijna de helft geen binding met de kerk (meer) heeft. Ik ben geneigd dat eerder als rijkdom dan als armoede te zien. In het christelijk geloof vindt onze partij z’n bron en inspiratie, maar tegelijk heeft het CDA altijd de ambitie gehad een brede volkspartij te zijn. Dan zijn actieve leden die niet betrokken zijn bij de kerk, maar zich wel in de politiek van het CDA herkennen, een welkome verbreding.
Lees verder

foto

22-december-2015
Reageren uitgeschakeld

Vertrouwen als antwoord op (te veel) bureaucratie

In mijn visie zijn veel professionele organisaties verworden tot bureaucratische controlemachines. Dit uit zich bijvoorbeeld in managers zonder inhoudelijke feeling bij de materie die, omdat ze inhoudelijk weinig waarde toe kunnen voegen, zich fulltime richten op controle van de professionals. De professionals, die de inhoudelijke toegevoegde waarde van de organisatie met haar dienstverlening of product juist belichamen. Onlangs heb ik mij laten vertellen dat Nederland het land is met per hoofd van de bevolking de meeste audit-, accreditatie-, certificerings- en controleorganisaties ter wereld. Dit verbaasde mij niet.
Lees verder