panelarrow

Christendemocraat.nl

Voor CDA'ers met visie

Dave Ensberg B uitsnede

26-maart-2015
Reageer!

Het CDA en de slag om de Stad – Dave Ensberg-Kleijkers

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 wordt bejubeld als een grote overwinning van ons CDA. Hoe terecht dat optimisme ook is, laten we onze nuchterheid in de duiding van de verkiezingsuitslag niet vergeten. Want met een nuchtere blik op vooral de uitslag in de grote steden kan ik maar één conclusie trekken: er is daar nog veel werk aan de christendemocratische winkel.

Lees verder

Hein van Oorschot Christendemocraat

21-maart-2015
Reageer!

In maagdenhuizen zijn studierendementen laag – Hein van Oorschot

Op 8 maart 2015 zaten twee Tweede Kamerleden (SP en D66) met Maagdenhuisbezetters te praten over hun klachten. Het was een bizar gesprek. Meest pijnlijke moment was dat de belangrijkste woordvoerder van de studenten meedeelde dat hij 10de jaars was. Toch raar als Tweede Kamerleden met zo’n student gaan zitten praten over de relevantie van studierendement!

Lees verder

Erik

16-maart-2015
Reageer!

Christendemocratie kan zonder waarheid, niet zonder waarden – Erik Drenth

Harry Kuitert is uit. De bejaarde theoloog, ooit begonnen als dorpspredikant in Zeeland, pelde het christelijk geloof in zijn boeken af. Zo eindigde de hoogleraar godgeleerdheid zonder geloof. Op faculteiten theologie praten studenten enigszins smalend over de emeritus hoogleraar, heb ik gemerkt. Kuitert is passé voor jonge theologen. Juist daarom lees ik nu zijn meest recente boek ‘de kerk als constructiefout’. Om te checken of het echt zo erg gesteld is met de 90-jarige schrijver.

Om alvast met het antwoord te beginnen: ja, het is best erg. Het boek is weinig vernieuwend, al laat Kuitert blijken dat hij nog scherp in de gaten heeft wat er in de wereld rondom hem gebeurt. Zijn analyse van de kerkelijke werkelijkheid wordt met de jaren negatiever, op het zure af. Met een beetje goede wil is er echter wél een mooie les voor de toekomst van de christendemocratie uit de laatste Kuitert te destilleren.

Lees verder

Ralph Diederen

3-maart-2015
Reageer!

Mens, waar ben je online? – Ralph Diederen

De titel van dit opiniestuk ontleen ik aan het rapport van het CDA WI uit 2006: Mens, waar ben je?. De auteurs stelden zich het volgende doel: ‘..een christen-democratische mensvisie in haar verschillende dimensies verkennen, tegen de achtergrond van een sterk veranderende wereld.’ De essentie van het christen-democratisch mensbeeld is niet veranderd sinds het befaamde rapport ‘Publieke Gerechtigheid’ uit 1989, maar de wereld wel. De wereld waartegen het mensbeeld wordt afgezet is niet alleen sterk veranderd, maar ook nog steeds snel veranderend. Zo roept de passage uit het rapport Mens, waar ben je? over de impact van nieuwe communicatietechnieken zoals ‘MSN’ een nostalgisch gevoel bij mij op. Niet verwonderlijk, want geen wereld verandert sneller dan die van communicatie- en informatietechnologie. Hoogtijd om de doelstelling van het rapport nader uit te werken, niet omdat het mensbeeld veranderd is, maar omdat het vergeten wordt in de hedendaagse discussies over internet en privacy.

Lees verder

uitsnede Hans van den Heuvel

26-februari-2015
Reageer!

Christendemocratie is niet van de “kant-en-klare” oplossingen – Hans van den Heuvel

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. vliegen de politieke oneliners je weer om de oren. Iedere partij probeert zo kort en bondig mogelijk aan te tonen dat zij toch werkelijk het allerbeste programma hebben om van Nederland een paradijs op aarde te maken. Ook het CDA gaat mee in deze praktijk, electoraal overigens volledig begrijpelijk. Op een kritisch-reflecterend forum als Christendemocraat.nl moeten daar enkele beschouwende kanttekeningen bij worden geplaatst.

Lees verder

rienfraanje uitgelicht

24-februari-2015
Reageer!

Afstand nemen – Rien Fraanje

De treinreis had meegezeten en dus schoof ik veel te vroeg achter een tafeltje in het restaurant waar ik met een goede vriend had afgesproken. Ik was de eerste gast; de vier mannen die achter in een hoek aan een tafel zaten te eten waren personeelsleden. Eén van hen snelde op mij af om een bestelling op te nemen. Toen hij even later een glas wijn op tafel zette, zag hij dat ik de tijd doodde met het snellen van de koppen op teletekstpagina 101 op mijn mobiel. “Ik volg geen nieuws meer”, begon de man uit zichzelf te praten. “Zoveel ellende, aanslagen en executies. Maar waar ik zo boos van word is dat het nieuws veel minder aandacht besteedt aan de bedreigingen, aanvallen, intimidatie die mij en mijn familie en vrienden bijna dagelijks ten deel valt. Onze moskee hier in de stad  is pas nog beklad met akelige teksten. Hebt u dat gelezen in de kranten of gezien op tv?”

Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

5-februari-2015
Reageer!

Column: Leven onbekend christenkind is evenveel waard als van een hoofdredacteur in Parijs – Frank van den Heuvel

Het fenomeen Wilders. Op 14 januari was er het debat naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en ik heb het helemaal bijgewoond. Even live zien hoe de spelers acteren. Interessant in velerlei opzicht. Wilders stond soeverein zijn verhaal te houden: I told you so. Hij vond het prachtig dat alle fractievoorzitters hem interrumpeerden, aanvielen en hem het podium boden. De afgelopen jaren was het steeds meer usance om Wilders en andere PVV’ers te negeren, niet met hen in debat te gaan. Er is niets erger voor een politicus dan dat hij niet uitgedaagd wordt of geïnterrumpeerd. Relevantie is dan het toverwoord. Nu kreeg Wilders dus alle aandacht, te beginnen met een onhandige opening door PvdA-leider Samsom. Hij zette Wilders op één lijn met de terroristen. Vijf minuten later moest hij de rigiditeit van de vergelijking intrekken. Debat verloren. De taal en typeringen van Wilders zijn scherp en tekenend: Samsom is ‘een abject zieke geest’, VVD-fractievoorzitter Zijlstra ‘een onnozele gans’ en Buma ‘op en top Haags’.

Lees verder

BarendTensen (1)

26-januari-2015
Reageer!

Deeleconomie als tegengif voor doorgeschoten marktdenken? – Barend Tensen

Enige tijd geleden werd op deze site door Rien Fraanje betoogd dat het CDA zich als partij van de samenleving meestal kritischer toont over de overheid dan over de markt. Een terechte vaststelling wat mij betreft, al is het zoeken naar een goede balans een delicate kwestie. Markten zijn immers brandstof voor economische groei. Als gevolg van de dominantie van het neoliberale gedachtegoed geven marktprincipes echter steeds vaker de doorslag. Dit heeft duidelijk perverse gevolgen, zoals een financiële markt die niet bepaald uitblinkt in ethisch gedrag en ondernemers in de zorg zonder intrinsieke motivatie. Ondertussen belooft een initiatief vanuit de samenleving een alternatief te vormen voor het doorgeschoten marktdenken: de deeleconomie. Lees verder

Erik

21-januari-2015
Reageer!

Tocht door de woestijn – Erik Drenth

“Je ziet het vaak bij partijen, dat voor ze echt gaan doorbreken, ze een periode door de woestijn gaan.” Was getekend, Jolande Sap. De voormalig partijleider van GroenLinks sprak deze woorden in ‘Vijf jaar later’, een programma waarin Jeroen Pauw gesprekspartners uit zijn programma in 2009 opnieuw spreekt. Vlak voor oud en nieuw was Sap aan de beurt. Pauw ging pijnlijke vragen over Tofik Dibi en het stuntelende partijbestuur rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 natuurlijk niet uit de weg. De voorliggende tocht door de woestijn was reden voor Sap om ondanks fors verlies te blijven. Lees verder