panelarrow

Christendemocraat.nl

Kritisch & visionair

uitsnede Raymond Gradus (2)

30-oktober-2014
Reageer!

Pikettymania gaat te weinig over samenleving – Raymond Gradus

De komende week wordt de Nederlandse vertaling van Capital in the Twenty-First Century van de Franse econoom Piketty gepresenteerd. Zijn conclusie is dat het kapitalisme leidt tot een steeds verder oplopende vermogensongelijkheid die alleen via een progressieve belasting op vermogen gecorrigeerd kan worden. Hij waarschuwt zelfs voor een doemscenario, waarin de toekomstige inkomens- en vermogensongelijkheid, die van de industriële revolutie zal ontstijgen. Gezien de gretigheid waarmee sommige wetenschappers, media en linkse politieke partijen hierop inspelen zou je haast denken dat hij een punt heeft. Mijn conclusie is een heel andere. Juist wetenschappelijk gezien is Piketty’s conclusie dat we in deze eeuw het ongelijkheidniveau van de industriële revolutie zullen overstijgen zeer omstreden. Lees verder

rienfraanje uitgelicht

29-oktober-2014
Reageer!

Column: De samenleving. Niet de markt – Rien Fraanje

De christendemocratie wil niets weten van een tegenstelling tussen markt en overheid. Ze is altijd uitgegaan van een derde weg: de samenleving. Bij maatschappelijke vraagstukken kijkt ze niet eerst naar de overheid als probleemoplosser, net zo min als dat zij haar hoop vestigt op een marktpartij die in een spel van vraag en aanbod een adequate oplossing biedt. Zij vraagt eerst: kunnen mensen en hun sociale verbanden het zelf?

Tot zover de theorie. In de praktijk toont het CDA zich als partij van de samenleving meestal kritischer over de overheid dan over de markt. Lees verder

gerard (2)

28-oktober-2014
Reageer!

Betaald gezelschap heeft ongewenste gevolgen – Gerard Adelaar

‘Betaalde vrijwilligerszorg’ lijkt op het eerste gezicht sympathiek, maar blijkt bij nader inzien te knagen aan de menselijkheid in de samenleving.

Recent brachten diverse media ‘betaalde vrijwilligerszorg’ in het nieuws: bijvoorbeeld studenten houden hulpbehoevende ouderen gezelschap in ruil voor uurloon. Een bedrijf brengt hen bij elkaar. De oudere krijgt gezelschap en komt in beweging. Voor de werknemer geldt dat hij dankbaar werk doet, geld ontvangt en wat levenswijsheid meekrijgt. Op individueel niveau brengt het dus fraaie voordelen. Aggregeren we die individuele niveaus, dan ontstaat een ander beeld. Lees verder

ibrahimuitsnede

23-oktober-2014
Reageer!

Column: De plicht om afstand te nemen – Ibrahim Wijbenga

Men moet moslims niet vragen om afstand te nemen van fanatieke geloofsgenoten, betoogde Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, onlangs in zijn toespraak tot de Bond van Oranjeverenigingen. Zo’n verzoek zou volgens hem de impliciete boodschap bevatten dat moslims sympathiseren met geweld van deze extremisten. Betuttelende retoriek naar mijn mening, die stamt uit de tijd dat bewindvoerders meenden dat nieuwe Nederlanders uit de wind moesten worden gehouden. Moslims maken namelijk zelf wel uit of ze afstand nemen van IS en andere extremistische groeperingen. En als afwijzing van een dergelijk verzoek als een verkapte betuiging van sympathie met het geweld van IS wordt beschouwd, is het einde zoek. Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

1-oktober-2014
Reageer!

Column: Philips als lichtend voorbeeld – Frank van den Heuvel

Onlangs maakte Philips bekend het bedrijf op te splitsen. De lichtdivisie gaat alleen door en de medische apparatuur en consumentenartikelen blijven onder de naam Philips één bedrijf. Dit is niet de eerste keer dat Philips een deel afstoot. Eerder werden de militaire apparatuur (Holland Signaal) en Polygram afgestoten. Vervolgens verlieten ASML, NXP en nog enkele delen het conglomeraat Philips. Veel van deze afsplitsingen bleken succesvol in hun zelfstandig doorgaan. Lees verder

Jan Schinkelshoek

19-september-2014
Reageer!

Column: Godsvrede aan het Binnenhof – Jan Schinkelshoek

‘Een godsvrede is een bestand, een pauze in de vijandelijkheden, meestal met een religieuze achtergrond. Het verstoren is een zwaar vergrijp tegen de goden.’ (Wikipedia).

Aan het Binnenhof heerst sinds een paar maanden zo’n onuitgesproken godsvrede. Niemand waagde het om die wapenstilstand voor en na Prinsjesdag te verstoren, zoals de uitkomsten van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer leren. Wie het probeerde, kwam van een koude kermis thuis. Lees verder

unnamed.000

11-september-2014
Reageer!

Column: Het Westen heeft zelfreflectie nodig – Hans van den Heuvel

Aanhoudende berichten van de meest gruwelijke schendingen van de menselijke waardigheid beheersen de afgelopen maanden de journaals. Het neerhalen van MH17 door rebellen, de toenemende agressieve houding van Rusland richting Europa en de gruweldaden gepleegd door de zogenaamde Islamitische Staat: allen bedreigen ze onze rust en veiligheid. Dat wordt nog eens versterkt wanneer in het geval van IS onder bepaalde bevolkingsgroepen in eigen land steun bestaat voor dergelijk barbarisme. Het CDA reageerde afgelopen weken fel en duidelijk op de bedreigingen in eigen land én internationaal; meer geld voor defensie, een krachtige NAVO en in eigen land een weerbare democratie waar paspoorten van jihadgangers kunnen worden afgepakt en via vroegtijdige signalering radicalisering wordt bestreden. Stevige en goede maatregelen, als je het mij vraagt.
Lees verder

rienfraanje uitgelicht

2-september-2014
Reageer!

Column: Westerse waarden beschermen, koesteren en uitdragen – Rien Fraanje

In de laatste week van het politieke zomerreces wist CDA-fractieleider Sybrand Buma de aandacht op zich te richten met een opinie-artikel in de Volkskrant (donderdag 28 augustus 2014) waarin hij de internationale instabiliteit duidt die deze zomer ogenschijnlijk onverwacht over Europa is gekomen. Een analyse van alle internationale onheil en een politieke vertaling daarvan was meer dan nodig. Zoals Buma terecht opmerkt dachten wij in een onaantastbare veiligheid te leven. In het tijdsbestek van één zomer bleek die veronderstelling een illusie.
Lees verder

ISIS-vlaggen-thumb

27-augustus-2014
Reageer!

Vrijheid is een verantwoordelijkheid: de weerbare democratie

De Nederlandse samenleving wordt rechtstreeks geraakt door de wandaden van IS(IS). Aanhangers van deze terreurgroep demonstreren in de grote steden openlijk voor het afschaffen van onze vrije, pluriforme samenleving. Vanuit Nederland, een land met volop gewetens- en geloofsvrijheid, reizen zij af naar Syrië en Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. In Nederland bestaat alle vrijheid voor zowel vrijzinnigheid als orthodoxie, maar de vaak jonge ISIS-aanhangers kiezen voor de barbarij in de woestijn. De oorzaken van radicalisering lijken divers: sociaaleconomische achterstanden, gevoelens van vervreemding, jihadistische propaganda via het internet, maar ook het op theologische gronden afwijzen van de Nederlandse samenleving.
Lees verder

uitsnede Maarten Neuteboom

20-augustus-2014
Reageer!

Een confederale uitweg uit de crises van Europa? – Maarten Neuteboom

Begin mei mocht ik deelnemen aan een Europees verkiezingsdebat. De leiding van de discussie tussen politici en academici lag die avond in nog jonge, maar goede handen. Twee eindexamenleerlingen van het Atheneum, Jurian van der Bijl en Maurits Potappel, hadden een scriptie geschreven over Europa en organiseerden daarom dit debat. Zij hadden zich daarbij onder meer laten inspireren door de Franse geleerde Rémi Brague, die een mooi boek heeft gewijd aan de Europese cultuur. In dat boek, Europa, de Romeinse weg, laat Brague zien dat de Europese cultuur excentrisch, is omdat ze steunt op het erfgoed van Grieken en joden. Hij noemt dat de Romeinse weg, omdat de Romeinen bij uitstek wisten dat zij aan andere culturen schatplichtig waren. Deze weg is verder bewandeld en vormgegeven door het christendom.
Lees verder

frank_van_den_heuvel_thumbnail

13-augustus-2014
Reageer!

Column: Zwevende lifters en liftende kiezers – Frank van den Heuvel

In Canada lift een robot van de oostkust naar de westkust. Het is een wetenschappelijk experiment. Dat deed me denken aan een recente ervaring die ik onlangs had toen mijn vrouw en ik door Italië reden en twee lifters zagen. We namen ze niet mee. Nu was de auto ook volgepakt, maar toch. Ik vroeg mijn vrouw of ze de lifters niet vertrouwde. En inderdaad hadden we beide een minder goed gevoel bij het meenemen van een lifter. ‘Ik zou ook niet graag zien dat onze kinderen zouden liften’, zei mijn vrouw. Dat is interessant: de chauffeur vertrouwt de lifter niet en de lifter vertrouwt de chauffeur niet. Zie daar een groot dilemma in onze samenleving. Lees verder